logo

Poslední novinka

cloud@nwt.cz
+420 607 089 773
 

Služby datového centra

Cloud nebo-li cloud computing je v posledních letech asi nejčastěji skloňovaným termínem v IT odvětví. Celá myšlenka cloudových služeb je postavena na sdílení výpočetních prostředků, které jsou poskytovány klientům formou pronájmu. Existuje velké množství druhů cloud computingu, ale všechny služby mají společné vlastnosti v podobě možnosti nastavení pro konkrétního klienta, vysokou mírou okamžité škálovatelnosti, možnost spravovat samoobslužně a jsou přístupné z veřejné sítě. Zajímavou možností je měřitelnost takto pronajatých prostředků, takže zákazník zaplatí pouze to, co opravdu spotřebuje.

Jako zákazník potřebujete znát jen své požadavky na funkčnost. Ostatní zařídíme my.

Kvalitní a snadná podpora uživatelů v českém jazyce.

Efektivnější distribuce výkonu pro hladký chod zákaznických systémů a aplikací.

Veškerá data a systémy cloudového řešení jsou uloženy ve vlastním datovém centru.

Uživatelé se mohou k vlastnímu cloud portálu připojit prakticky odkudkoliv a z téměř jakéhokoliv zařízení. (PC, tablet, chytrý telefon atd.)

Škálovatelná a flexibilní infrastruktura cloudu nabízí vyšší a levnější výkon než vaše vlastní řešení.

Datové centrum cloudu je špičkově zabezpečeno jak po technické, tak fyzické stránce, pravděpodobně lépe než vaše vlastní řešení.

Základní pojmy v cloud computingu

Broad network access – přístup z veřejné sítě

Přístup možný z veřejné sítě jako je internet nebo extranet.

Cloud computing

Lze chápat jako poskytování výpočetních prostředků nebo programového vybavení, které je umístěno na serverech poskytovatele. K těmto produktům se dostanete prostřednictvím internetu například webovým prohlížečem nebo klientským účtem dané aplikace. Velkou výhodou je právě možnost přístupu prakticky odkudkoliv a z různých druhů zařízení. Základním atributem cloudových služeb je možnost jejich čerpání právě v okamžiku vzniku potřeby. Již nemusíte nakupovat drahé technologie, které ani nevyužijete, ale nakoupíte přesně to, co právě potřebujete.

Cloud infrastructure – infrastruktura cloudu

Nezbytná součást každého cloudového řešení. Je složena z funkcí virtualizace, federece prostředků, standardizace, automatizace standardních operací, přístupových práv k výpočetním prostředků s měřením kvantity spotřebované služby a v neposlední řadě billingový systém.

Cloud storage – cloudové úložiště

Jde ukládání dat na servery, které jsou umístěny na internetu. Data jsou automaticky synchronizována s počítačem nebo jiným zařízením klienta. Uživatel má tyto data dostupná jak na svém zařízení, tak na aplikaci umístěné na serveru cloudového poskytovatele.

Community cloud – komunitní cloud

Je cloudem, který vzniká seskupením výpočetních prostředků, které jsou vlastněny jistou skupinou uživatelů. K využívání těchto prostředků jsou oprávnění pouze členové této skupiny.

Federation – federace

Jde o spojení několika samostatných prostředků do jednoho většího celku. Tento větší celek umožňuje tvorbu a distribuci na uživatele. Distribuovány jsou balíčky služeb, které jsou odlišeny na základě objednávky služeb.

Hybridní cloud / Hybrid cloud

Jedná se o cloudové prostředí, které je vytvořeno spojením prostředků z privátního a veřejného cloudu. Mnohdy se se jedná o spojení corporátních cloudových produktů s lokálním řešením místního poskytovatele. Hybridní cloud vystupuje k uživatelům přesně jako privátní cloudové prostředí.

Infrastructure-as-a-service

V tomto modelu poskytovatel nabízí kompletní IT infrastrukturu, ta je využívána vlastníky aplikací, organizačním jednotkám a samotným uživatelů. Každý z této skupiny zákazníků má přístup k předem vymezeným zdrojům výpočetního výkonu, ze kterého je možné vytvořit vlastní infrastrukturu. Jednotliví uživatelé jsou od sebe navzájem odděleni a navzájem se neovlivňují.

Measured service – měřitelnost služby

Vlastnost, která umožňuje sledování spotřeby konkrétní služby, lze sledovat kvantitu a kvalitu dané služby. Kvantitou rozumíme počet a rozsah výpočetních prostředků (počet virtuálních procesorů, operační paměti nebo velikost úložiště). Kvalita služby je definována mimo jiné úrovní výkonu, dostupnosti, ochrany, rychlosti reakce podpory apod.

Multi-tenancy – multi-tenant

Cloudové prostředí, které umožňuje provoz více klientů, kteří jsou od sebe odděleni nad jedním fyzickým prostředím. Zákazník využívá pouze svůj klientsky účet a nemá možnost přistupovat k účtu jiného zákazníka. Stejně to platí v opačném směru, kdy nikdo jiný nemá přístup k datům zákazníka.

Platform-as-a-service – platforma jako služba

Je kompletní nabídkou prostředků pro poskytování webových aplikací a služeb na internetu, bez možnosti stažení softwaru. Poskytovatel sdílí své fyzické prostředí a uživatel k němu přistupuje za účelem využití softwarové aplikace. Uživatel je nájemníkem v prostředí poskytovatele a proto může vytvářet libovolné funkce a aplikační služby. Hlavní výhodou pro uživatele je bezstarostný provoz na strojích poskytovatele, za pravidelný poplatek bez nutnosti investice do vlastního hardware.

Private cloud – privátní cloud

Soukromou organizací vytvořené vlastní cloudové prostředí, které obsahuje veškeré přednosti globálních cloudových služeb, jako je flexibilita, sdílení zdrojů, samoobslužnost a měření skutečné spotřeby. Všechny oblasti a zdroje jsou ovšem v plné správě a pod výhradní kontrolou vlastníka tohoto prostředí.

Public cloud – veřejný cloud

Jedná se o cloud computing, který je nabízen majitelem výpočetních prostředků. Poskytovatel tyto prostředky nabízí široké veřejnosti formou služby. Tento model se podobá outsourcingu, ale podmínkou je splnění veškerých náležitostí cloud computingu. Poskytovatel by měl být schopen prostředky nabízet na vyžádání, flexibilně, samoobslužně, měřitelně a pomocí síťového přístupu.

Rapid elasticity – elasticita

Podmínky změny využití prostředků, což znamená jak rychle a jak složitě resp. jednoduše lze měnit využití prostředků. Tyto prostředky jsou brány z fondu volných prostředků, jakmile potřebuje zákazník prostředky výpočetního výkonu snížit, jsou do tohoto fondu vráceny.

Software-as-a-service – software jako služba

Je modelem nasazení softwaru, kdy se zákazník nestává majitelem softwarové licence, ale pouze jejím pronajímatelem. K aplikaci zákazník přistupuje pomocí předdefinovaného výpočetního výkonu internetové sítě. Nedochází k instalaci daného softwaru, pouze k jeho využívání prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Tenants in control – správa účtu

Samospráva účtu, která umožňuje každému zákazníkovi měnit výpočetní výkon a služby, které využívá. Tento druh samosprávy není neomezený a zákazníkovy jsou povoleny pouze operace, které neohrozí jeho infrastrukturu a podléhají schvalovacím krokům, vždy je závislé na udělených právech pro daného uživatele.

Virtual private cloud – virtuální privátní cloud

Nejedná se o standardní termín, ale je poměrně často používán některými poskytovateli. Virtuálním privátním cloudem je označován hybridní cloud, který ale ke svým zákazníkům vystupuje jako privátní. Tohle je umožněno propojením a sdružením prostředků a jejich zpětné federace, která umožňuje, že se uživatelů jejich prostředí jeví jako privátní cloud.

Řešení přesně pro vás

Navrhneme řešení přesně pro vás. Zanechte nám kontakt, řešení připravíme a pomůžeme s jeho nasazením. Samozřejmostí je bezplatná zkušební verze.

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů