logo

Poslední novinka

cloud@nwt.cz
+420 607 089 773
 

Mýty

Mýty, které nás rozesmály.  Je potřeba přiblížit realitu.

Mýtus: Office 365 pouze poskytuje nástroje v cloudu, které lze používat jenom online.

Office 365 je sada cloudových služeb, které pomáhají dosahovat vyšší produktivity a spolupracovat novými způsoby.

Součástí Office 365 může být:

  • Office 365 ProPlus nebo Office 365 Business – prostředí Office, které už znáte a používáte, včetně aplikací Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote, navíc s výhodami, které přináší licencování, nasazení a aktualizace formou služby. Tyto aplikace jsou nainstalovány ve vašem zařízení, jsou tedy k dispozici, i když jste offline. Zárověň máte možnost ukládat data v cloudu.
  • Exchange Online pro práci s e-maily a kalendáři.
  • SharePoint Online a OneDrive pro firmy pro spolupráci, vytváření webů a pracovních postupů (workflow) a pro synchronizaci a sdílené dat organizace.
  • Skype pro firmy pro volání, zasílání rychlých zpráv, organizování schůzek a získávání informací o stavu.
  • Yammer pro týmovou spolupráci s využitím firemní sociální sítě.

Mýtus: Pokud se naše data přesunou do cloudu, organizace ztratí kontrolu nad našimi technologiemi.

Když začnete využívat cloud, zkrátí se výrazně čas, který musíte investovat do udržování hardwaru a upgradování softwaru. Nyní se váš tým může soustředit více na podporu klíčových aktivit organizace namísto toho, aby řešil udržování služby v chodu. Získáte více času na zdokonalování procesů a zavádění inovací.
Místo nutnosti vyčlenit velkou část rozpočtu na nákup serverů pro zajištění chodu e-mailů a další infastruktury můžete učinit strategické rozhodnutí a získat schopnost rychleji a pružněji reagovat na požadavky managementu a uživatelů.

Mýtus: Uchovávání dat ve vlastní serverovně je bezpečnější než v cloudu.

„Začíná být jasnější, že vaše systémy ve vlastní serverovně nejsou svojí podstatou bezpečnější než jejich cloudová alternativa,“ říká Mark Anderson, zakladatel skupiny INVNT/IP Global Consortium, která sdružuje experty zabývající se rostoucími problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. „Mnoho organizací je běžně napadeno hackery, aniž by se o tom dozvěděly,“ říká Anderson, technologický vizionář a zakladatel Strategic News Service. Problematika bezpečnosti se stala plnohodnotnou profesí, která vyžaduje tým zkušených odborníků. Ti si uvědomují své schopnosti a požadují za to odpovídající finanční ohodnocení. Microsoft najímá ty nejlepší a nejzkušenější specialisty na ochranu před bezpečnostními hrozbami a na bezpečnost se zaměřuje v takovém rozsahu, o jakém může mnoho jiných firem jen snít.
Pro udržení zabezpečení Office 365 na špičce a v souladu se standardy náš bezpečnostní tým používá procesy, jako je Security Development Lifecycle, neustále dohlíží nad provozem datového centra a pracuje na prevenci, detekování a zamezování průniku útočníků. Mnoho organizací nemá k dispozici zdroje, aby byly schopny zajistit obdobnou úroveň zabezpečení. A Microsoft Office 365 poskytuje garanci 99,9% dostupnosti s finanční zárukou.
Dodržujeme standardy a předpisy, abychom splnili klíčové požadavky zákazníků, jako je umístění dat v určitých oblastech, zabezpečení dat a ochrana osobních údajů. Office 365 je například v souladu s těmito předpisy a standardy: HIPAA a Sarbanes-Oxley, Federal Information Security Management Act (FISMA), ISO 27001, vzorovými doložkami EU, rámcovou smlouvou Safe Harbor mezi USA a EU, Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) a Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA).
Pro více informací o zabezpečení a dodržování předpisů navštivte Centrum zabezpečení Office 365.

Mýtus: Do cloudu musím přesunout vše, jinak jej nebudu moci využívat.

I když první zastánci cloudu jej považovali za univerzální řešení všech problémů, nikdo z nich neobhájil přesun celé organizace během jediného víkendu. Většina nasazení začíná u hybridního přístupu, kdy se přesouvá jedna aplikace, jako je e-mail, a postupně se migrují další.
Hybridní cloud přináší konzistentní platformu, která v sobě kombinuje datová centra a cloudové služby, zjednodušuje IT prostředí a poskytuje uživatelům aplikace a data, kdykoli je potřebují. Organizacím poskytuje výpočetní výkon a funkce, které požadují pro svůj běh. Výhodou je také možnost pružně navyšovat či snižovat využití zdrojů bez zbytečných investic do místní infrastruktury.
Mnoho organizací migruje do cloudu své nástroje na podporu produktivity. Cesta každého zákazníka je jiná, a také čas strávený nad migrací. Můžeme vám nejprve pomoci s migrací nástrojů, jako je synchronizace souborů a jejich sdílení (OneDrive pro firmy) nebo s e-mailem (Exchange) a potom se zaměřit na dlouhodobý plán pro složitější nebo rozsáhlejší projekty.

Mýtus: Migrace do cloudu je pro mou organizaci příliš složitá.

Když začnete přemýšlet, jak přesunout do cloudu petabajty dat, je snadné přijít na to, proč si někteří lidé myslí, že přechod do cloudu je příliš náročný. Netvrdíme, že není potřeba při migraci vyvinout žádné úsilí. Po realizaci správně naplánovaného projektu však získáte odměnu v podobě možnosti pružněji reagovat na vyvíjející se požadavky organizace.

 
Pomůžeme vám s každým krokem pomocí doporučení týkajících se firewallu, požadavků na reverzní proxy server, možností správy identit a tipů, jak přistupovat k hybridnímu nasazení. Můžete využít několik doporučených cest a také ve většině případů využít stávající nástroje a procesy.
Také poskytujeme užitečné online nástroje. Nejlepší způsob, jak začít s Office 365, je využít připravené video průvodce.

 
Na webu Adoption Center jsou informace, jak nastavit Office 365, podrobnosti o jednotlivých aplikacích a také tipy, jak vaše týmy nadchnout pro využívání Office 365.

Mýtus: Zloději dat a státní organizace budou mít přístup k mým datům, pokud je uložím do cloudu.

Toto je jedna z hlavních obav, které organizace mají z cloudu. Není však ničím podložená. Váš IT tým spravuje přístupy, nastavuje práva, omezení a další možnosti. Vaše organizace zůstává výhradním vlastníkem svých dat: u dat uložených v Office 365 vám zůstanou zachována práva, vlastnické nároky i zájmy.

 
Vaše data chráníme s využitím následujících principů:
• Vaše data nepoužíváme k reklamním či jiným účelům, které by nebyly souladu s poskytováním služeb, za které nám platíte.
• Pokud se rozhodnete přestat službu používat, můžete si svá data vzít.
• Prvky řízení ochrany osobních údajů vám umožňují konfigurovat, kdo má ve vaší organizaci k čemu přístup.
• Rozsáhlé auditování a dohled brání správcům získat neoprávněný přístup k vašim datům.

 
Ochranné prvky postavené na návrhu služby a přísné kontrole zabraňují smíchání vašich dat s daty jiných organizací. Pracovníci v našich datových centrech nemají přístup k vašim datům. Navíc poskytujeme garanci 99,9% dostupnosti s finanční zárukou. Pokud zákazník zaznamená nižší
dostupnost než 99,9 %, kompenzujeme tento výpadek kreditem na další služby.
Microsoft je první velký poskytovatel cloudových služeb na světě, který přijal první mezinárodní standard pro ochranu dat v cloudu.

 
Tento standard přináší jednotný mezinárodní přístup k ochraně osobních dat uložených v cloudu:
• Vaše data máte pod kontrolou.
• Víte, co se děje s vašimi daty.
• Vašim datům poskytujeme silnou ochranu.
• Vaše data nebudou použita k reklamním účelům.
• Microsoft doporučuje státním organizacím, aby případné požadavky na vydání dat směřovaly přímo na vaši organizaci, za předpokladu, že to není právními předpisy zakázáno. Microsoft také může využít soudní cestu k rozporování požadavku na vydání dat.

Řešení přesně pro vás

Navrhneme řešení přesně pro vás. Zanechte nám kontakt, řešení připravíme a pomůžeme s jeho nasazením. Samozřejmostí je bezplatná zkušební verze.

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů